PREZENTIRAN GOALBALL STUDENTIMA NA EKONOMSKOM FAKULTETU

PREZENTIRAN GOALBALL STUDENTIMA NA EKONOMSKOM FAKULTETU

Goalball kao jedini sport za osobe s invaliditetom koji nije adaptacija nekog drugog sporta jučer je prezentrian studentima na Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklpu međunarodne konferencije Sport Tourism: Red, Green and Blue Strategies. Konferenciju organizira Katedra za turizam s Ekonomskog fakulteta Sveučilišna u Zagrebu. U prezentaciji su sudjelovali članovi nacionalne reprezetacije i izbornik Matija Škoda.

U sklopu iste održano je kratko predavanje i prezentacija Goalballa kao sporta za osobe s oštećenjem vida u Sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta.

Predavanje je održao prof. Derek van Rheen sa Sveučilišta Berkly, iz Kalifornije, SAD. U okviru konferencije STC'16 pokrenuta je i inicijativa „Sport za slijepe proširuje perspektive“- Goalball.

Ideja o pokretanju ove inicijative potekla je na temelju projekta Goalball na University of California, Berkely, USA http://recsports.berkeley.edu/fitnesswellness/instructional-classes/fitness-for-ll/goalball/ kojeg vodi prof. Van Rheenen

Jedan od ciljeva ove inicijative je da se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Kineziološkim fakultetom, pokrene izvođenje sporta Goalball, a krajnji cilj je implementirati ovu aktivnost na razini Sveučilišta i time dovesti do šire senzibilizacije studenata prema osobama s invaliditetom.

Uvođenje ovakvih kolegija omogućilo bi se studentima s različitim stupnjevima oštećenja vida mogućnost integracije među ostale studente kroz sportsku aktivnost te se ujedno kod ostalih studenata potiče razvoj senzibilizacije prema slijepim i slabovidnim osobama, ali i svim osobama s invaliditetom.

Detaljnije o  predavanju može se vidjeli reportaži u Dnevnku HTV, 05.04.2016; od 31:02 min : http://www.hrt.hr/enz/dnevnik/

Tekst: HPO web