NATJEČAJ ZA IZBORNIKE HŠSS SPORTOVA 2021-2024

NATJEČAJ ZA IZBORNIKE HŠSS SPORTOVA 2021-2024

Temeljem odluke IO HŠSS-a i sukladno Pravilniku o stručnom radu HPO-a raspisn je Natječaj za izbornike u HŠSS sportovima:Goalball, Judo, Kuglanje, Šah, Pikado.

Natječaj se nalazi u pdf dokumentu ispod ovog teksta

Rok za dostavu dokumentacije vezano za Natječaj je: 17.11.2021.

Dokumentacija se dostavlja

na mail: hsss@zg.t-com.hr ili poštom na adresu HŠSS, Draškovićeva 80, 10 000  Zagreb

Dokumenti

PDF

NATJEČAJ ZA IZBORNIKE U HŠSS SPORTOVIMA 2021-2024

NATJEČAJ ZA IZBORNIKE U HŠSS SPORTOVIMA 2021-2024