KALENDAR HŠSS 2013: rujan-prosinac

KALENDAR HŠSS 2013: rujan-prosinac

RASPORED NATJECANJA

RUJAN-PROSINAC 2013.

 

RUJAN 2013.

04.- 09.09.2013., Goalball, EP C grupa, Worcester, Velika Britanija 

21.09.2013., Karlovac, 1.kolo 2.HKLSS HŠSS 2013/2014

27. – 29.09.2013. Premanutra, Ekipno PH u šahu 

14.09.2013, Rijeka, 1.kolo 1. HKLSS HŠSS 2013/2014

 

LISTOPAD 2013.

04. – 06. 10. 2013., Premantura, Ekipno PH u pikadu 

19.10.2013., Zagreb, Pikado turnir - PKS Zvuk 

13.10.2013., Sl.Brod, 2. kolo 1.HKLSS HŠSS 2014/2014

26.10.2013., Koprivnica, 2. kolo 2. HKLSS HŠSS 2013/2014

 

STUDENI

09.11.2013., Virovitica, 3. kolo 2. HKLSS HŠSS 2013/2014

17.11.2013., Osijek, 3.kolo 1. HKLSS HŠSS 2013/2014

 

PROSINAC

1 ili 2. vikend, Zagreb, Ubrzano PH u šahu za 2013 

 

OSTALO: 

Kuglanje, međunarodni turnir , Banja Luka, BIH, 19 - 20.10. 2013. (nema potvrde datuma)

Kuglanje, međunarodni turnir,  Ljubljana, početkom studenog (nema potvrde datuma) 

Kuglanje, međunarodni turnir, Kranj, 07.12.2013. 

 

 

NAPOMENA: 

Molimo članice HŠSS-a ukoliko planiraju neka druga natjecanja u razdoblju rujan-prosinac (turniri u pikadu,šahu i ostalo) da nas obavijeste kako bi ta natjecanja uvrstitli u kalendar aktivonisti do kraja 2013.godine te obavijestiti ostale članice radi termina.